ZATRZYMAJ PRZEMOC!

Ośrodek Pomocy Społecznej/Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Wilkołaz

   Wilkołaz Pierwszy 9

   23-212 Wilkołaz

   Tel./fax: 81 82 12 023

   e-mail: ops_wilkolaz@mbnet.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   Wilkołaz Pierwszy 9

   23-212 Wilkołaz

   Tel.: 81 82 12 035

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  1. Grunwaldzka 6

      23-210 Kraśnik

      Tel. 81 826 18 64 w. 12, kom. 721 231 685

 

Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

  1. Lubelska 83
    23-200 Kraśnik
    Tel.: 81 826 22 15; 81 826 22 10

Fax.: 81 826 22 44                

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

”NIEBIESKA LINIA”

 

„Niebieska Linia”   801 12 00 02   działa od poniedziałku do soboty

w godz. 8.00- 22.00, 

 w niedziele i święta – w godz. 8.00- 16.00.

Dzwoniąc uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  0 800 12 12 12

działa w godzinach od 8.15- 20.00

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  116 111

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania 0 801 199 199

działa w godzinach 1.00-21.00

PORADNIA E-MAILOWA  Można do nas pisać w sprawach związanych z przemocą w rodzinie na adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i Ochrona Ofiar Przemocy  w Rodzinie dla Gminy Wilkołaz na lata 2017 – 2020

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W GMINIE WILKOŁAZ

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Gminie Wilkołaz jest efektem wejścia w życie przepisów ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca
się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących
w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą, a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

 

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:

– koordynowanie działań podmiotów należących do zespołu interdyscyplinarnego,

– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy

   w środowisku lokalnym,

– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

SKŁAD ZESPOŁU TO PRZEDSTAWICIELE:

– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,                         

– ochrony zdrowia,

– gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 – Policji,

– kuratorów sądowych,

– oświaty.                                      

Close Menu
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status